Zmęczenie chorobą nowotworową

Wielu pacjentów onkologicznych skarży się na odczuwanie zmęczenia, które nie ustępuje po zakończeniu terapii, pomimo prowadzenia „oszczędzającego” trybu życia, unikania wysiłku, wysypiania się i podobnych zabiegów. Taki stan nie jest niczym niezwykłym,  jego występowanie  można zaobserwować  u wielu chorych, a znany jest jako Zespół zmęczenia chorobą nowotworową (ZZN) lub - CRF /cancer related fatgue/, czyli występującą grupą objawów (syndromem) towarzyszących osobom chorującym na nowotwory złośliwe.

Według Natonal Comprehensive Cancer Network (NCCN) – ZZN definiowany jest jako „przetrwałe, subiektywne poczucie osłabienia lub wyczerpania, związane z chorobą nowotworową lub jej leczeniem, które nie jest proporcjonalne do ostatnio wykonywanej aktywności oraz które zakłóca normalne funkcjonowanie”.

Według badań, takich objawów doświadcza ok. 20-30% wszystkich osób, które zachorował na nowotwór i zakończyły leczenie oraz obserwuje się go u 60-90% wszystkich chorych w trakcie terapii onkologicznej.

Objawy ZZN mają bezpośredni wpływ na wiele aspektów życia chorych, a zwłaszcza na stan fizyczny, psychiczny i aktywność, co obniża poczucie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL – Health Related Quality of Life).

Ten rodzaj zmęczenia charakteryzuje się swoistymi cechami: nie mija nawet po solidnym odpoczynku i jest nieadekwatny do podejmowanej aktywności.

Każdy chory może doświadczać zmęczenia na swój indywidualny sposób. Wśród innych objawów mogą dominować :

 • obniżenie nastroju, stany depresyjne,
 • zaburzenia snu,
 • bierność w życiu codziennym, niemożność zmobilizowania się do aktywności,
 • trudności z koncentracją,
 • brak apetytu.

Zdarza się, że osoby cierpiące na zespół zmęczenia chorobą nowotworową rezygnują z proponowanego leczenia, badań kontrolnych czy rehabilitacji z powodu złego samopoczucia.

Patomechanizm zaburzenia jest złożony i związany, między innymi, z immunologiczną odpowiedzią organizmu na nowotwór i rozpadem komórek nowotworowych w procesie leczenia.

Niezwykle istotne jest jak najszybsze rozpoznanie rozwijającego się zespołu i rozpoczęcie działań zapobiegawczych. We wczesnej profilaktyce stosuje się zasadę 6 E:

 • education – edukacja czyli przyswojenie jak najpełniejszej informacji na temat przyczyn i mechanizmów rozwoju stanu w jakim się osoba chora znalazła; uświadomienie do faktu, iż odczuwane objawy to efekt uboczny procesu chorobowego i zastosowanej terapii, a nie rozwój choroby,
 • energy conservation – oszczędzanie energii, czyli dostosowanie codziennej aktywności do aktualnych możliwości organizmu,
 • exercises – ćwiczenia fizyczne dobrane indywidualnie do możliwości danej osoby, łączące ze sobą zarówno prostą aktywność fizyczną jak i elementy fizjoterapii,
 • energy restoration - odnawianie energii czyli regeneracja sił, po samym procesie leczenia,
 • easing stres – łagodzenie stresu będącego, konsekwencją rozpoznanej choroby i trwającego lub przebytego procesu leczenia, jego skutków ubocznych i dysonansu pomiędzy oczekiwaniami co do stanu swojego zdrowia a aktualnymi możliwościami organizmu,
 • eating well – prawidłowe odżywianie w oparciu o zbilansowaną dietę.

Leczenie zespołu przewlekłego zmęczenia chorobą nowotworową powinno mieć realistyczne cele, które zależą nie tylko od patogenezy i nasilenia objawów, ale od stanu chorego, zaawansowania nowotworu i jego leczenia, czy też czasu, jaki upłynął od zakończenia leczenia. U chorych poddawanych terapii przeciwnowotworowej zmniejszenie nasilenia zmęczenia ułatwia prowadzenie leczenia, a jednocześnie poprawia jakość życia. Zmęczenie stwierdzane po zakończeniu leczenia, ma zwykle charakter przetrwałego powikłania, które znacząco wpływa na wydajność, funkcjonowanie społeczne, rodzinne i towarzyskie.

Leczenie w tej grupie ma charakter przewlekły i w dużej mierze polega na zmianie stylu życia.

0709 Data dodania 07.09,2023

Nietypowe czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory

Z biegiem czasu, świadomość na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe rośnie. Wiemy, że nie powinno się palić, że ważna jest zdrowa dieta i ruch oraz że czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w patogenezie chorób nowotworowych. Wydawać się może, że każdego dnia przybywa kolejnych niebezpiecznych substancji czy zachowań, które mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. W tym artykule, chcielibyśmy przedstawić najbardziej zaskakujące i nietypowe z nich. Czytaj więcej
0108 Data dodania 01.08,2023

Choroby piersi u mężczyn

Patologie dotyczące piersi kojarzą nam się głównie z kobietami i szczerze mówiąc, nic w tym dziwnego. Zaledwie 1% zachorowań na raka piersi dotyczy mężczyzn, a wiele innych schorzeń gruczołu piersiowego w ogóle nie występuje wśród męskiej populacji. Istotnym problemem dotyczącym raka piersi u mężczyzn jest fakt, że wykrywane są one często bardzo późno, co skutkuje gorszymi wynikami leczenia. To późne wykrycie wynika między innymi ze wstydu i niewiedzy. Z tego względu, w tym artykule chcielibyśmy przybliżyć choroby piersi (również nowotworowe), które mogą występować u mężczyzn. Czytaj więcej
1206 Data dodania 12.06,2023

Badanie PET – co warto wiedzieć

Coraz częściej w rozmowach na temat onkologii i diagnostyki nowotworów pojawia się słowo „PET”, które ma oznaczać rozwiązanie wielu problemów i zagwozdek diagnostycznych pacjentów onkologicznych. Jaką dokładnie rolę odgrywa PET w onkologii i na czym polega to badanie? Odpowiedzi na te i inne pytania przedstawiamy w tym artykule. Czytaj więcej
2404 Data dodania 24.04,2023

Mutacje genetyczne w raku piersi

Częstość diagnozowania raka piersi wśród kobiet w Polsce (Europie i USA) powoduje duże zainteresowanie uwarunkowaniami zachorowania, a powtarzanie się rozpoznań wśród spokrewnionych kobiet skłania do skupiania się na uwarunkowaniach rodzinnych. Czytaj więcej