Choroba nowotworowa w relacjach małżeńskich i partnerskich

W trakcie chorowania i leczenia nowotworu pacjenci poznają innych chorych, obserwują ich relacje z bliskimi, podczas długich dni hospitalizacji rozmawiają z sobą, opowiadają o osobach za którymi tęsknią, zwierzają się sobie, porównują postawy i zachowania swojego otoczenia. Te nie planowane kontakty często zachęcają, a nawet prowokują do zastanawiania się nad własnym życiem i możliwym wpływem choroby na siebie, małżeństwo, rodzinę. Przewidywania, scenariusze dalszego rozwoju sytuacji są, co oczywiste, rozmaite, tak jak sytuacje życiowe poszczególnych chorych bywają do siebie podobne lub skrajnie odmienne. Gdyby pokusić się na nazwanie czynników warunkujących, lub przynajmniej stanowiących przesłankę do przewidywań wpływu choroby na relację z partnerem, to warto uwzględnić:

  • jakość relacji emocjonalnej przed rozpoznaniem raka (stopień bliskości, wzajemne zaufanie, akceptację siebie i partnera),
  • jakość więzi seksualnej przed chorobą,
  • wygląd (estetykę) blizny, jeśli chory przeszedł zabieg chirurgiczny, w tym ukrywanie vs. eksponowanie blizny, czy zmienionego obszaru ciała,
  • umiejscowienie choroby i jego znaczenie (funkcjonalne i symboliczne – np. pierś, jajnik czy macica u kobiety, penis  czy jądro u mężczyzny),
  • stopień szczerości i otwartości w komunikowaniu się partnerów przed  zachorowaniem oraz w trakcie rozpoznawania i leczenia choroby,
  • stopień otwartości w wyrażaniu emocji, szczególnie lęku, złości i reakcje partnera na ich ekspresję,
  • stopień otwartości w wyrażaniu potrzeb i gotowości do ich zaspokojenia przez partnera.

W nowej sytuacji, szczególnie w początkowym okresie, ludzie zwykle reagują w sposób dla siebie charakterystyczny i powielają zachowania z przeszłości, co nie wyklucza reakcji nowych, zaskakujących i nieoczekiwanych.

0809 Data dodania 08.09,2022

Strategie radzenia sobie z chorobą

Trudne i obciążające psychicznie sytuacje każdy z nas przeżywa na swój własny sposób. Nie inaczej dzieje się w przypadku diagnozowania i leczenia choroby nowotworowej, czyli zmagania się i radzenia sobie z życiem z rakiem. Przy zachowaniu wszelkich  różnic oraz wysoce zindywidualizowanych, niepowtarzalnych  reakcjach można wskazać pewne powtarzające się zachowania, zabarwione dominującymi emocjami. Czytaj więcej
0809 Data dodania 08.09,2022

Podstawy konstruktywnego porozumiewania się na trudne tematy

Zwykle w codziennych relacjach interpersonalnych zależy nam na posiadaniu dobrych kontaktów z ludźmi, na obustronnym zrozumieniu, czy efektywnej i satysfakcjonującej wymianie informacji na różne tematy.  W skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem bardzo pomocne jest posiadanie umiejętności interpersonalnych, wśród których wysoką pozycję zajmuje znajomość zasad dobrego porozumiewania się oraz umiejętność posługiwania się nimi. Czytaj więcej
0108 Data dodania 01.08,2022

Czynniki poprawiające relacje małżeńskie i rodzinne w chorobie

Podobnie jak każde nowe, a tym bardziej trudne doświadczenie życiowe, zachorowanie na nowotwór ingeruje w relacje emocjonalne i społeczne chorego i jego otoczenia. Trudno a´priori założyć jaki będzie rodzaj, zakres, siła, czy trwałość tej ingerencji, tym nie mniej warto spodziewać się zmiany, bez domyślania się jej rodzaju i  jakości. Czytaj więcej
0108 Data dodania 01.08,2022

Choroba nowotworowa w relacjach małżeńskich i partnerskich

W trakcie chorowania i leczenia nowotworu pacjenci poznają innych chorych, obserwują ich relacje z bliskimi, podczas długich dni hospitalizacji rozmawiają z sobą, opowiadają o osobach za którymi tęsknią, zwierzają się sobie, porównują postawy i zachowania swojego otoczenia. Te nie planowane kontakty często zachęcają, a nawet prowokują do zastanawiania się nad własnym życiem i możliwym wpływem choroby na siebie, małżeństwo, rodzinę. Czytaj więcej