Psychologia

0709

Wybaczanie sobie

Wybaczanie jest trudne choćbyśmy nawet chcieli się w nim ćwiczyć. Gdy opadnie większość emocji związanych z zachorowaniem, dla wielu osób aktualne pozostaje mierzenie się z przyczynami i skutkami zachorowania i leczenia. W początkowym okresie diagnozowania i terapii nowotworu poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyczynę, uwarunkowania choroby nowotworowej jest wyrazem dążenia do odzyskania poczucia sprawowania kontroli nad zdarzeniami, własnym zdrowiem i życiem. I choć racjonalna część nas wie, że życie człowieka nie podlega jego pełnej kontroli, a wiele zdarzeń ma miejsce niezależnie od naszej woli, to doświadczenie awersyjnego zdarzenia jakim jest poważna choroba narusza poczucie, że panujemy nad sytuacją, życiem, sekwencją zdarzeń. Czytaj więcej
0709

Opiekowanie się sobą

Zasadniczo każdy wie, że podczas choroby, poza właściwą terapią,  niezbędna jest pielęgnacja, troska i opieka.  Chorowanie i zdrowienie narażają na zwiększone nasilenie frustracji i tym samym wymagają cierpliwości samego siebie dla … siebie. Nie chodzi o użalanie się nad sobą, pobłażanie sobie, utwierdzenie się w przekonaniu, że skoro wystąpiła choroba nowotworowa i ma/miało miejsce jej obciążające leczenie, to nieuprawnione jest wymaganie i oczekiwanie od siebie wysiłku czy funkcjonowanie na takich zasadach i z takimi zobowiązaniami jak inni, jak również my wcześniej. Rzecz w tym, by w chwilach/okresach gorszego nastroju, psychicznego dyskomfortu, zniechęcenia czy rozdrażnienia poszukać w sobie odpowiedzi na pytanie co spowodowało taki stan oraz co  może pomóc w przywróceniu  lepszego samopoczucia. Czytaj więcej
1108

Bycie w centrum uwagi vs. unikanie zainteresowania otoczenia

Nierzadko chorzy skarżą się na brak zrozumienia swoich przeżyć i położenia życiowego spowodowanego przez zachorowanie na nowotwór. Pojawia się wtedy pokusa, by myśleć, że chorego może wyłącznie zrozumieć ten kto wcześniej sam chorował. Ile w tym prawdy? Ile uogólnień, przekłamania? Czytaj więcej
1108

Przyjmowanie pomocy i proszenie o nią

W sytuacji chorowania, podobnie jak po prostu w życiu nie zawsze i nie we wszystkim jesteśmy samodzielni i samowystarczalni. Dotyczy to również sytuacji trudnych i obciążających psychicznie. Wcale nie rzadko potrzebujemy pomocy innych osób, czasami kogoś bliskiego, a niekiedy profesjonalisty. Aby pomoc była skuteczna musi być dostępna, czyli dana, zapewniona przez kogoś oraz przyjęta przez jej adresata, osobę pomocy potrzebującą. Skoro relacja pomocowa jest dawczo-biorcza, to powinna być prosta i oczywista, tym bardziej że wśród bliskich osób polega na powtarzającej się sekwencji wymiany i zmiany stron Czytaj więcej
1707

Myśli, wyobraźnia i wspomnienia na „usługach” psychicznego odpoczynku

Wszyscy doświadczamy tego, że napięcie fizyczne wywołuje napięcie psychiczne, a napięcie psychiczne jest przyczyną napięć fizycznych. Skoro już wiemy, a może udało się tego doświadczyć, że pogłębione, świadome oddychanie umożliwia rozluźnić mięśnie, dostarczyć więcej tlenu do mózgu i osiągnąć stan psychofizycznej harmonii, to może wybierzmy się na psychiczne wakacje. Czytaj więcej
1707

Techniki relaksacyjne i wizualizacja w zmaganiu się z chorobą nowotworową

Zacznijmy od jasnej deklaracji – choroba nowotworowa bez względu na umiejscowienie powstaje, rozwija się i jest leczona na poziomie biologicznym, czyli cielesnym. A to znaczy, że terapia nowotworu również odbywa się na poziomie biologicznym, jako jedynym skutecznym. Sytuacja jest jednak bardziej złożona i wieloaspektowa. Czytaj więcej
1606

Relacja przywiązanie i jej rola w chorobie – część druga

Poza opisanym i najbardziej adaptacyjnym bezpiecznym wzorem przywiązania chorzy mogą posługiwać się jednym z mniej przystosowawczych sposobów, co przyczynia się do szeregu utrudnień w kształtowaniu kontaktów z personelem  medycznym oraz innymi chorymi. Czytaj więcej
1606

Relacja przywiązanie i jej rola w chorobie – część pierwsza

W kontaktach z innymi osobami spotykamy się z różnymi, często zaskakującymi reakcjami na powtarzające się sytuacje. Sytuacje trudne i obciążające stanowią naturalne okoliczności ujawniania się utrwalonych wzorów nawiązywania i kształtowania relacji międzyludzkich, a wśród nich tworzenia więzi i kształtowania przywiązania. Czytaj więcej
0405

Inni pacjenci – pozytywne doświadczenia

Nie żyjemy w próżni społecznej. Nie chorujemy też w próżni społecznej. Nawet osobom bardzo wycofanym i ograniczającym kontakty z otoczeniem nie może udać się przejść przez leczenie bez spotkania innych chorych. W otoczeniu innych osób odbywa się  diagnostyka, pacjentów  nie brakuje podczas terapii czy rehabilitacji onkologicznej. Taki stan ma ogromnie dużo dobrych stron i wiele ujemnych aspektów. Czytaj więcej
0203

Możliwości poprawy przebiegu procesów poznawczych po chemioterapii

Skargi chorych dotyczące pogorszenia/osłabienia procesów poznawczych po chemioterapii koncentrują się zwykle wokół występowania: luk w pamięci, problemów z koncentracją, trudności przy robieniu kilku rzeczy na raz, ogólnego wydłużenia czasu realizowania zadań oraz uczucia dezorientacji i „przymglenia” Czytaj więcej