Strategie radzenia sobie z chorobą

Trudne i obciążające psychicznie sytuacje każdy z nas przeżywa na swój własny sposób. Nie inaczej dzieje się w przypadku diagnozowania i leczenia choroby nowotworowej, czyli zmagania się i radzenia sobie z życiem z rakiem.

Przy zachowaniu wszelkich  różnic oraz wysoce zindywidualizowanych, niepowtarzalnych  reakcjach można wskazać pewne powtarzające się zachowania, zabarwione dominującymi emocjami.

  • Dominacja niepokoju  i lęku

Przejawia się  bardzo trudnym do opanowania  przymusem  mówienia o chorobie i  towarzyszących jej przeżyciach lub przeciwnie  - zamykaniem się w sobie i własnych myślach, przewidywaniem niekorzystnych scenariuszy rozwoju sytuacji i przyszłości, ograniczeniem  aktywności i wycofywaniem się z pełnionych ról, czy dopatrywaniem  się przejawów choroby (przerzuty) w każdej dysfunkcji. Niepokój i lęk może deformować odbierane informacje i nadawać im bardziej przerażające znaczenie.

  • Nadmierna koncentracja na sobie

Przy takim nastawieniu dominuje odnoszenie wszystkiego do własnej osoby i sytuacji osobistej, nadwrażliwość i uraźliwość, poczucie wyjątkowości własnej sytuacji, jej dramatyzmu czy wręcz tragizmu, potrzeba (nie zawsze świadoma) skupiania uwagi innych na sobie, bycia w centrum zainteresowania z poczuciem  wyjątkowości i/lub powagi sytuacji.

  • Bunt i negacja

Przejawia się  przede wszystkim reagowaniem niechęcią i złością wobec wszystkiego i wszystkich, co często skutkuje zgeneralizowanym atakowaniem bez uchwytnej przyczyny, wyrażaniem autoagresywnych myśli oraz  wyrażaniem autodestrukcyjnych tendencji, przeżywaniem silnego napięcia psychicznego i wyrażaniem  oporu wobec otoczenia, negowaniem i odmawianiem przyjmowanie zaleceń, rad, pomocy. Przeżywanie buntu i negacji może również przyjąć formę biernego oporu i demonstrowania własnej bezradności.

  • Bagatelizowanie sytuacji i własnego stanu

Bagatelizowanie sytuacji nie oznacza pogodzenia się z chorowaniem i pojawiającymi się ograniczeniami, a pomimo pozornie pogodnego nastroju nie świadczy o konstruktywnej, racjonalnej adaptacji do sytuacji, ale stanowi rodzaj przyjętej obrony psychologicznej. Świadczą o tym najczęściej występujące przejawy, jak np. niedbałe wykonywanie ćwiczeń, udawanie wobec innych i przed samym sobą, że nic się nie stało, wszechwiedza na każdy temat, skracanie dystansu z personelem – próby tworzenia relacji towarzyskiej lub przeciwnie -  powiększanie dystansu i onieśmielanie innych (traktowanie  „z góry”).

 

Fakt, że w przeżywaniu choroby przyjmowane są różne, nie zawsze adaptacyjne sposoby radzenia sobie nie podlega ocenie i oznacza jedynie, że konkretna osoba w instynktowny sposób przyjęła nieświadomie strategię na przetrwanie trudnej i psychicznie obciążającej sytuacji.

0405 Data dodania 04.05,2023

Inni pacjenci – pozytywne doświadczenia

Nie żyjemy w próżni społecznej. Nie chorujemy też w próżni społecznej. Nawet osobom bardzo wycofanym i ograniczającym kontakty z otoczeniem nie może udać się przejść przez leczenie bez spotkania innych chorych. W otoczeniu innych osób odbywa się  diagnostyka, pacjentów  nie brakuje podczas terapii czy rehabilitacji onkologicznej. Taki stan ma ogromnie dużo dobrych stron i wiele ujemnych aspektów. Czytaj więcej
0203 Data dodania 02.03,2023

Możliwości poprawy przebiegu procesów poznawczych po chemioterapii

Skargi chorych dotyczące pogorszenia/osłabienia procesów poznawczych po chemioterapii koncentrują się zwykle wokół występowania: luk w pamięci, problemów z koncentracją, trudności przy robieniu kilku rzeczy na raz, ogólnego wydłużenia czasu realizowania zadań oraz uczucia dezorientacji i „przymglenia” Czytaj więcej
0203 Data dodania 02.03,2023

Procesy poznawcze po leczeniu onkologicznym

O tym, że zastosowanie cytostatyków w leczeniu choroby nowotworowej powoduje występowanie objawów ubocznych wiedzą zasadniczo wszyscy pacjenci onkologiczni. Zwykle w powszechnym rozumieniu zalicza się do nich objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty), przerzedzanie się czy utratę włosów czy też zmniejszenie  odporności immunologicznej organizmu. Rzadziej przed rozpoczęciem chemioterapii pacjenci wiedzą o wpływie takiego leczenia na centralny układ nerwowy i przebieg procesów poznawczych.  Czytaj więcej
0902 Data dodania 09.02,2023

Gdy zachorowanie staje się traumą

Termin i zjawisko traumy nie jest nowe i ma zastosowanie gdy chcemy określić wystąpienie zespołu zaburzeń występujących po doświadczeniu silnego i nagłego stresu. W języku angielskim używa się skrótu, który nie posiada odpowiednika w języku polskim – PTSD – Post-Traumatic Stress Disorder. Czytaj więcej