Ćwiczenia siły mięśniowej w fizjoterapii onkologicznej

Leczenie onkologicznie niesie za sobą ryzyko osłabienia i poczucie zmęczenia. Wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do programu fizjoterapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów jest szeroko rekomendowane. Ustalenie odpowiedniego dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta - oporu podczas ćwiczeń ukierunkowanych na siłę mięśniową powinno być standardem w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów leczonych onkologicznie.

Czynniki które należy uwzględnić do określenia właściwego oporu w ćwiczeniach siły mięśniowej:

  1. Prawidłowa pozycja wyjściowa i technika wykonania ćwiczenia.

Pacjent powinien dokładnie wiedzieć, w jakiej pozycji i jaki ruch ma wykonać w zadanym ćwiczeniu. Należy zwrócić uwagę aby ruch podczas ćwiczenia odbywał się w pełnym zakresie z wyraźnym „zaznaczeniem” jego początku i końca.

  1. Tempo wykonania ćwiczenia.

Jeżeli celem jest lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa lub siła, to ruch wykonujemy w tempie naturalnym, którego prędkość będzie zależała przede wszystkim od wielkości pokonywanego oporu i rodzaju ćwiczenia. Zaleca się, by w ćwiczeniu ukierunkowanym na siłę mięśniową wykonywać tzw. szybki start, czyli aktywnie rozpoczynać ruch pracą mięśni (nie ruchem „oszukanym” – zamachowym) i kontrolując czynność ekscentryczną hamować ruch powrotny do pozycji wyjściowej. Poprawność wykonania ćwiczenia można osiągnąć przez odpowiedni  dobór obciążenia. 

Na przykład w ćwiczeniu siadania na krześle czynność wstawania ma być szybsza niż czynność siadania. Szczególnie ważne jest to, aby przejście od ćwiczeń o charakterze  ekscentrycznym do ćwiczeń o charakterze koncentrycznym odbywało się płynnie bez zatrzymania ruchu. Zróżnicowanie tempa podczas ćwiczeń, tj. przyspieszanie i hamowanie, umożliwi efektywną pracę mięśni z zastosowaniem zróżnicowanego obciążenia.

  1. Właściwy opór/ciężar.

Opór/ciężar podczas wykonywania ćwiczeń należy dobierać do zaplanowanej liczby powtórzeń w danej serii, starając się, aby w ostatnie powtórzenie było wykonane z trudem. Należy jednak pamiętać o zachowaniu pewnej rezerwy co do stosowanych obciążeń.

1905 Data dodania 19.05,2023

Zaburzenia funkcjonalne po całkowitym chirurgicznym usunięciu krtani.

Fizjologiczna rola krtani to nie tylko powstawanie głosu, ale także funkcja ochronna dolnych dróg oddechowych. W czasie połykania szpara głośni domyka się odruchowo, aby fragmenty pokarmu nie dostały się do dolnych dróg oddechowych. Jeśli w okolice przedsionka krtani dostanie się ciało obce, krtań również w ten sposób ochrania te drogi, dodatkowo towarzyszy temu odruch kaszlowy obronny. Zamknięcie głośni przez zwieracz fałdów przedsionkowych stabilizuje klatkę piersiową w czasie wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego, umożliwiając współpracę mięśni jamy brzusznej i klatki piersiowej w czasie defekacji, porodu czy podnoszenia ciężkiego przedmiotu. Czytaj więcej
1905 Data dodania 19.05,2023

Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi

Nowotwory głowy i szyi są odnotowywane na piątym miejscu wśród nowotworów złośliwych na świecie. Istnieje duże ryzyko występowania efektów ubocznych z powodu stosowania różnych metod leczenia. Złożoność leczenia regionu głowy i szyi wymaga odmiennego od standardowego postępowania fizjoterapeutycznego. Postępowanie usprawniające pacjentów z nowotworami głowy i szyi powinno być zróżnicowane, w zależności od rodzaju leczenia, stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb. Czytaj więcej
1905 Data dodania 19.05,2023

Ćwiczenia oporowe a obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi

Aktualnym standardem zachowawczego leczenia przeciwobrzękowego jest Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa której jednym z podstawowych elementów są ćwiczenia fizyczne które wspomagają funkcję pompy mięśniowej. Przez szereg dekad, z powodu obawy, że aktywność fizyczna może zaindukować lub prowadzić do rozwoju istniejącego obrzęku limfatycznego, utrzymywano pogląd, że ćwiczenia fizyczne powinny być wykonywane na umiarkowanym poziomie intensywności i z niewielką liczbą powtórzeń. Czytaj więcej
1905 Data dodania 19.05,2023

Ćwiczenia siły mięśniowej w fizjoterapii onkologicznej

Leczenie onkologicznie niesie za sobą ryzyko osłabienia i poczucie zmęczenia. Wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do programu fizjoterapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów jest szeroko rekomendowane. Ustalenie odpowiedniego dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta - oporu podczas ćwiczeń ukierunkowanych na siłę mięśniową powinno być standardem w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów leczonych onkologicznie. Czytaj więcej