Ćwiczenia siły mięśniowej w fizjoterapii onkologicznej

Leczenie onkologicznie niesie za sobą ryzyko osłabienia i poczucie zmęczenia. Wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do programu fizjoterapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów jest szeroko rekomendowane. Ustalenie odpowiedniego dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta - oporu podczas ćwiczeń ukierunkowanych na siłę mięśniową powinno być standardem w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów leczonych onkologicznie.

Czynniki które należy uwzględnić do określenia właściwego oporu w ćwiczeniach siły mięśniowej:

  1. Prawidłowa pozycja wyjściowa i technika wykonania ćwiczenia.

Pacjent powinien dokładnie wiedzieć, w jakiej pozycji i jaki ruch ma wykonać w zadanym ćwiczeniu. Należy zwrócić uwagę aby ruch podczas ćwiczenia odbywał się w pełnym zakresie z wyraźnym „zaznaczeniem” jego początku i końca.

  1. Tempo wykonania ćwiczenia.

Jeżeli celem jest lokalna wytrzymałość siłowa, masa mięśniowa lub siła, to ruch wykonujemy w tempie naturalnym, którego prędkość będzie zależała przede wszystkim od wielkości pokonywanego oporu i rodzaju ćwiczenia. Zaleca się, by w ćwiczeniu ukierunkowanym na siłę mięśniową wykonywać tzw. szybki start, czyli aktywnie rozpoczynać ruch pracą mięśni (nie ruchem „oszukanym” – zamachowym) i kontrolując czynność ekscentryczną hamować ruch powrotny do pozycji wyjściowej. Poprawność wykonania ćwiczenia można osiągnąć przez odpowiedni  dobór obciążenia. 

Na przykład w ćwiczeniu siadania na krześle czynność wstawania ma być szybsza niż czynność siadania. Szczególnie ważne jest to, aby przejście od ćwiczeń o charakterze  ekscentrycznym do ćwiczeń o charakterze koncentrycznym odbywało się płynnie bez zatrzymania ruchu. Zróżnicowanie tempa podczas ćwiczeń, tj. przyspieszanie i hamowanie, umożliwi efektywną pracę mięśni z zastosowaniem zróżnicowanego obciążenia.

  1. Właściwy opór/ciężar.

Opór/ciężar podczas wykonywania ćwiczeń należy dobierać do zaplanowanej liczby powtórzeń w danej serii, starając się, aby w ostatnie powtórzenie było wykonane z trudem. Należy jednak pamiętać o zachowaniu pewnej rezerwy co do stosowanych obciążeń.

2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej