Fizjoterapia

1905

Zaburzenia funkcjonalne po całkowitym chirurgicznym usunięciu krtani.

Fizjologiczna rola krtani to nie tylko powstawanie głosu, ale także funkcja ochronna dolnych dróg oddechowych. W czasie połykania szpara głośni domyka się odruchowo, aby fragmenty pokarmu nie dostały się do dolnych dróg oddechowych. Jeśli w okolice przedsionka krtani dostanie się ciało obce, krtań również w ten sposób ochrania te drogi, dodatkowo towarzyszy temu odruch kaszlowy obronny. Zamknięcie głośni przez zwieracz fałdów przedsionkowych stabilizuje klatkę piersiową w czasie wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego, umożliwiając współpracę mięśni jamy brzusznej i klatki piersiowej w czasie defekacji, porodu czy podnoszenia ciężkiego przedmiotu. Czytaj więcej
1905

Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi

Nowotwory głowy i szyi są odnotowywane na piątym miejscu wśród nowotworów złośliwych na świecie. Istnieje duże ryzyko występowania efektów ubocznych z powodu stosowania różnych metod leczenia. Złożoność leczenia regionu głowy i szyi wymaga odmiennego od standardowego postępowania fizjoterapeutycznego. Postępowanie usprawniające pacjentów z nowotworami głowy i szyi powinno być zróżnicowane, w zależności od rodzaju leczenia, stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb. Czytaj więcej
1905

Ćwiczenia oporowe a obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi

Aktualnym standardem zachowawczego leczenia przeciwobrzękowego jest Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa której jednym z podstawowych elementów są ćwiczenia fizyczne które wspomagają funkcję pompy mięśniowej. Przez szereg dekad, z powodu obawy, że aktywność fizyczna może zaindukować lub prowadzić do rozwoju istniejącego obrzęku limfatycznego, utrzymywano pogląd, że ćwiczenia fizyczne powinny być wykonywane na umiarkowanym poziomie intensywności i z niewielką liczbą powtórzeń. Czytaj więcej
1905

Ćwiczenia siły mięśniowej w fizjoterapii onkologicznej

Leczenie onkologicznie niesie za sobą ryzyko osłabienia i poczucie zmęczenia. Wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do programu fizjoterapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów jest szeroko rekomendowane. Ustalenie odpowiedniego dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta - oporu podczas ćwiczeń ukierunkowanych na siłę mięśniową powinno być standardem w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów leczonych onkologicznie. Czytaj więcej
1905

Kryteria doboru ćwiczeń oporowych osób leczonych onkologicznie

Popularności ćwiczeń oporowych obejmuje coraz więcej zwolenników w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej. Zainteresowanie ćwiczeniami oporowymi  wzrasta również wśród osób leczonych z powodu różnego rodzaju nowotworów. Podczas leczenia przeciwnowotworowego często dochodzi do redukcji masy mięśniowej i powstania dysproporcji pomiędzy grupami mięśni fazowych (odpowiedzialnych za wykonywanie czynności ruchowych) a grupami mięśni posturalnych (odpowiedzialnych za utrzymywanie spionizowanej postawy, przeciwstawianie się działaniu siły grawitacji). Czytaj więcej
1905

Wpływ ćwiczeń fizycznych na układ immunologiczny

Ćwiczenia fizyczne mają istotny wpływ na układ immunologiczny. Dzięki regularnie podejmowanej aktywności fizycznej następuje aktywacja procesów odpornościowych, która zwiększa działanie układu immunologicznego.  Należy pamiętać, że aktywność fizyczna ma wielokierunkowy wpływ na mechanizmy odpowiedzi immunologicznej. Czytaj więcej
1905

Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi 

Śmiertelność z powodu raka piersi zmniejsza się dzięki ulepszonej diagnostyce i nowoczesnym metodom leczeniu. Wraz ze wzrostem przeżywalności coraz bardziej istotne stają się działania poprawiające jakość życia leczonych i wyleczonych z choroby nowotworowej pacjentów. Obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi (BCRL - breast cancer treatment-related lymphedema) zdecydowanie pogarsza jakość życia i dlatego podejmowane są starania aby jemu zapobiegać. Czytaj więcej
1905

Nowe (od 01.01.2023) wytyczne dotyczące zaopatrzenia kompresyjnego.

Od 1 stycznia 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmianie ulega rozporządzenie dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W nowym wykazie zwiększona została liczba wyrobów kompresyjnych dla osób po przebytym leczeniu (redukcji) obrzęku limfatycznego (1. lub 2., lub 3. stopnia - według ISL) w fazie stabilizacji. Zmianie uległy również limity dofinansowania oraz liczba refundowanych wyrobów. Czytaj więcej
0301

Dysfunkcje mięśni dna miednicy – ocena pracy mięśni

Najczęściej używanym rodzajem badania wewnętrznego mięśni dna miednicy jest tzw. badanie PERFECT. Jest to badanie wg Skali Oxfordzkiej, która pozwala ocenić pracę mięśni dna miednicy. Badanie wykonuje się per vaginam, ale również w jego trakcie ocenia się pracę mięśni brzucha. Badanie PERFECT będzie pomocne w ocenie postępów pacjentki przykładowo po 2-3 miesiącach terapii i ćwiczeń domowych. Czytaj więcej
0301

Dysfunkcje mięśni dna miednicy – diagnostyka fizjoterapeutyczna

Kluczowe znaczenie w postępowaniu z pacjentkami z przewlekłym bólem w obrębie miednicy ma identyfikacja lokalizacji bólu mięśniowo-powięziowego jako jego przyczyny lub czynnika inicjacyjnego. Nierozpoznanie dysfunkcji mięśni dna miednicy może się z pewnością przyczyniać do 24-40% negatywnych wyników laparoskopii u  pacjentek z przewlekłym zespołem bólowym miednicy. Czytaj więcej