Dysfunkcje mięśni dna miednicy – ocena pracy mięśni

Najczęściej używanym rodzajem badania wewnętrznego mięśni dna miednicy jest tzw. badanie PERFECT. Jest to badanie wg Skali Oxfordzkiej, która pozwala ocenić pracę mięśni dna miednicy. Badanie wykonuje się per vaginam, ale również w jego trakcie ocenia się pracę mięśni brzucha. Badanie PERFECT będzie pomocne w ocenie postępów pacjentki przykładowo po 2-3 miesiącach terapii i ćwiczeń domowych. Porównanie wyników z wizyty konsultacyjnej i wizyty terapeutycznej po określonym czasie terapii będzie pomocne zarówno do oceny skuteczności ćwiczeń, jak i zwiększenia motywacji pacjentki.

Badanie PERFECT to badanie, które opiera się na aktywnej pracy pacjentki. Wykonywanie poleceń fizjoterapeuty pozwoli na optymalne przeprowadzenie testu i uzyskanie wartościowych wyników. Badanie PERFECT zazwyczaj wykonuje się w pozycji leżącej. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy badanie wykonane będzie w pozycji stojącej w celu oceny statyki narządów wewnętrznych i pracy dna miednicy w sytuacji działania siły grawitacji. Taka alternatywa badania wewnętrznego będzie uzupełnieniem badania podstawowego w pozycji leżącej. Badanie PERFECT może być jednocześnie wprowadzeniem do terapii, ponieważ w trakcie badania fizjoterapeuta może zacząć uczyć pacjentkę prawidłowego skurczu czy rozluźniania mięśni dna miednicy.

Badanie PERFECT to siedem testów, które oceniają pracę mięśni dna miednicy.

Pierwsze litery anglojęzycznych nazw danych parametrów ocenianych podczas badania tworzą nazwę „PERFECT”.

  • P jak „power” – ocena maksymalnego dowolnego skurczu mięśni dna miednicy
  • E jak „endurence” – ocena wytrzymałości mięśni dna miednicy– możliwość utrzymania maksymalnego dowolnego skurczu mięśni przez 10 sekund
  • R jak „repetitions” – ocena powtarzalności maksymalnych dowolnych skurczy mięśni dna miednicy  – możliwość wykonania 10 skurczy trwających 5 sekund z dozwoloną przerwą 4 sekundy pomiędzy nimi
  • F jak „fast” – ocena szybkich skurczy mięśni dna miednicy – możliwość wykonania 10 szybkich maksymalnych dowolnych skurczy trwających 1 sekundę lub nie dłużej niż 1 minutę
  • E jak „elevation” – ocena uniesienia tylnej ściany pochwy podczas maksymalnego dowolnego skurczu mięśni dna miednicy
  • C jak „co-contraction” – ocena kokontrakcji dolnych mięśni brzucha podczas maksymalnego dowolnego skurczu mięśni dna miednicy
  • T jak „timing” – ocena występowania niekontrolowanych skurczów mięśni dna miednicy podczas przeprowadzonego testu kaszlowego
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej