Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi

Nowotwory głowy i szyi są odnotowywane na piątym miejscu wśród nowotworów złośliwych na świecie. Istnieje duże ryzyko występowania efektów ubocznych z powodu stosowania różnych metod leczenia. Złożoność leczenia regionu głowy i szyi wymaga odmiennego od standardowego postępowania fizjoterapeutycznego. Postępowanie usprawniające pacjentów z nowotworami głowy i szyi powinno być zróżnicowane, w zależności od rodzaju leczenia, stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb.

Fizjoterapia pacjentów z nowotworami głowy i szyi dotyczy:

 • zaburzeń ruchomości w szyjnym odcinku kręgosłupa i obręczy barkowej po zabiegach na układzie chłonnym szyi,
 • obrzęku chłonnego po operacjach i leczeniu uzupełniającym,
 • usunięcia krtani,
 • zaburzeń czynności nerwu twarzowego,
 • zaburzeń czynności układu stomatognatycznego (zespół morfologicznoczynnościowy tkanek
  i narządów w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki stanowiący funkcjonalną całość i biorący udział w pobieraniu pokarmu - żuciu, wstępnemu trawieniu i połykaniu, artykulacji dźwięków, oddychaniu i wyrażaniu emocji),
 • zabiegów rekonstrukcyjnych.

Następstwa po leczeniu regionu głowy i szyi mogą być niejednokrotnie bardzo złożone i mogą dotyczyć problemów wynikających z gojenia się rany pooperacyjnej, powikłań nerwowych i naczyniowych. Wszystkie elementy zaburzeń powinny być uwzględnione podczas indywidualnie zaplanowanej i prowadzonej fizjoterapii.

Do przykładowych skutków leczenia onkologicznego pacjentów z nowotworami w obrębie głowy i szyi można zaliczyć:

 • ból,
 • znużenie, zmęczenie,
 • ograniczenie zakresu ruchu;
 • podrażnienie skóry,
 • stany zapalne;
 • nudności,
 • anemia,
 • uszkodzenie nerwu,
 • ból mięśni,
 • utrata elastyczności tkanek.

Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi jest szczególnie ważna u pacjentów po następujących procedurach operacyjnych:

 • totalnej laryngektomii – całkowitym usunięciu krtani,
 • częściowym usunięciu krtani,
 • operacjach w rejonie żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego,
 • operacjach w obrębie ślinianki przyusznej, mogących być przyczyną problemów z nerwem twarzowym,
 • operacjach powodujących problemy z połykaniem, zwłaszcza w okolicy gardła, migdałka podniebiennego, języka, dna jamy ustnej,
 • usunięciu węzłów chłonnych w obrębie szyi,
 • operacjach powodujących obrzęk i zastój limfatyczny w obrębie głowy i szyi.

Główną rolą fizjoterapii jest aktywizacja pacjenta po różnego rodzaju procedurach chirurgicznych we wczesnym okresie po ich wykonaniu.

2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej