Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi

Nowotwory głowy i szyi są odnotowywane na piątym miejscu wśród nowotworów złośliwych na świecie. Istnieje duże ryzyko występowania efektów ubocznych z powodu stosowania różnych metod leczenia. Złożoność leczenia regionu głowy i szyi wymaga odmiennego od standardowego postępowania fizjoterapeutycznego. Postępowanie usprawniające pacjentów z nowotworami głowy i szyi powinno być zróżnicowane, w zależności od rodzaju leczenia, stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb.

Fizjoterapia pacjentów z nowotworami głowy i szyi dotyczy:

 • zaburzeń ruchomości w szyjnym odcinku kręgosłupa i obręczy barkowej po zabiegach na układzie chłonnym szyi,
 • obrzęku chłonnego po operacjach i leczeniu uzupełniającym,
 • usunięcia krtani,
 • zaburzeń czynności nerwu twarzowego,
 • zaburzeń czynności układu stomatognatycznego (zespół morfologicznoczynnościowy tkanek
  i narządów w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki stanowiący funkcjonalną całość i biorący udział w pobieraniu pokarmu - żuciu, wstępnemu trawieniu i połykaniu, artykulacji dźwięków, oddychaniu i wyrażaniu emocji),
 • zabiegów rekonstrukcyjnych.

Następstwa po leczeniu regionu głowy i szyi mogą być niejednokrotnie bardzo złożone i mogą dotyczyć problemów wynikających z gojenia się rany pooperacyjnej, powikłań nerwowych i naczyniowych. Wszystkie elementy zaburzeń powinny być uwzględnione podczas indywidualnie zaplanowanej i prowadzonej fizjoterapii.

Do przykładowych skutków leczenia onkologicznego pacjentów z nowotworami w obrębie głowy i szyi można zaliczyć:

 • ból,
 • znużenie, zmęczenie,
 • ograniczenie zakresu ruchu;
 • podrażnienie skóry,
 • stany zapalne;
 • nudności,
 • anemia,
 • uszkodzenie nerwu,
 • ból mięśni,
 • utrata elastyczności tkanek.

Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi jest szczególnie ważna u pacjentów po następujących procedurach operacyjnych:

 • totalnej laryngektomii – całkowitym usunięciu krtani,
 • częściowym usunięciu krtani,
 • operacjach w rejonie żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego,
 • operacjach w obrębie ślinianki przyusznej, mogących być przyczyną problemów z nerwem twarzowym,
 • operacjach powodujących problemy z połykaniem, zwłaszcza w okolicy gardła, migdałka podniebiennego, języka, dna jamy ustnej,
 • usunięciu węzłów chłonnych w obrębie szyi,
 • operacjach powodujących obrzęk i zastój limfatyczny w obrębie głowy i szyi.

Główną rolą fizjoterapii jest aktywizacja pacjenta po różnego rodzaju procedurach chirurgicznych we wczesnym okresie po ich wykonaniu.

1905 Data dodania 19.05,2023

Zaburzenia funkcjonalne po całkowitym chirurgicznym usunięciu krtani.

Fizjologiczna rola krtani to nie tylko powstawanie głosu, ale także funkcja ochronna dolnych dróg oddechowych. W czasie połykania szpara głośni domyka się odruchowo, aby fragmenty pokarmu nie dostały się do dolnych dróg oddechowych. Jeśli w okolice przedsionka krtani dostanie się ciało obce, krtań również w ten sposób ochrania te drogi, dodatkowo towarzyszy temu odruch kaszlowy obronny. Zamknięcie głośni przez zwieracz fałdów przedsionkowych stabilizuje klatkę piersiową w czasie wzrostu ciśnienia wewnątrzbrzusznego, umożliwiając współpracę mięśni jamy brzusznej i klatki piersiowej w czasie defekacji, porodu czy podnoszenia ciężkiego przedmiotu. Czytaj więcej
1905 Data dodania 19.05,2023

Fizjoterapia po leczeniu onkologicznym nowotworów głowy i szyi

Nowotwory głowy i szyi są odnotowywane na piątym miejscu wśród nowotworów złośliwych na świecie. Istnieje duże ryzyko występowania efektów ubocznych z powodu stosowania różnych metod leczenia. Złożoność leczenia regionu głowy i szyi wymaga odmiennego od standardowego postępowania fizjoterapeutycznego. Postępowanie usprawniające pacjentów z nowotworami głowy i szyi powinno być zróżnicowane, w zależności od rodzaju leczenia, stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb. Czytaj więcej
1905 Data dodania 19.05,2023

Ćwiczenia oporowe a obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi

Aktualnym standardem zachowawczego leczenia przeciwobrzękowego jest Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa której jednym z podstawowych elementów są ćwiczenia fizyczne które wspomagają funkcję pompy mięśniowej. Przez szereg dekad, z powodu obawy, że aktywność fizyczna może zaindukować lub prowadzić do rozwoju istniejącego obrzęku limfatycznego, utrzymywano pogląd, że ćwiczenia fizyczne powinny być wykonywane na umiarkowanym poziomie intensywności i z niewielką liczbą powtórzeń. Czytaj więcej
1905 Data dodania 19.05,2023

Ćwiczenia siły mięśniowej w fizjoterapii onkologicznej

Leczenie onkologicznie niesie za sobą ryzyko osłabienia i poczucie zmęczenia. Wprowadzenie ćwiczeń fizycznych do programu fizjoterapii pacjentów leczonych z powodu nowotworów jest szeroko rekomendowane. Ustalenie odpowiedniego dobranego indywidualnie dla każdego pacjenta - oporu podczas ćwiczeń ukierunkowanych na siłę mięśniową powinno być standardem w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów leczonych onkologicznie. Czytaj więcej