Nowe (od 01.01.2023) wytyczne dotyczące zaopatrzenia kompresyjnego.

Od 1 stycznia 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmianie ulega rozporządzenie dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
W nowym wykazie zwiększona została liczba wyrobów kompresyjnych dla osób po przebytym leczeniu (redukcji) obrzęku limfatycznego (1. lub 2., lub 3. stopnia - według ISL) w fazie stabilizacji. Zmianie uległy również limity dofinansowania oraz liczba refundowanych wyrobów. Osobą uprawnioną do wystawiania zleceń jest:

 • fizjoterapeuta lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:
  • angiologii,
  • chirurgii naczyniowej,
  • chirurgii onkologicznej,
  • onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,
  • rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej,
  • z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Wykazu wyrobów medycznych (kompresyjnych) wydawanych na zlecenie

Grupa O – Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie

69. Rękawiczka uciskowa płaskodziana bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

69A. Rękawiczka uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

69B. Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

69C. Rękawiczka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk.

69D. Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk.

70. Półskarpeta uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

70A. Skarpeta uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

70B. Podkolanówka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

70C. Pończocha uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

70D. Rajstopy uciskowe płaskodziane z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

70E. Odzież uciskowa płaskodziana na stopę z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk.

70F. Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk.

70G. Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk.

Grupa P – Wyroby medyczne wykonywane seryjnie

139. Rękawiczka uciskowa płaskodziana albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

139A. Rękaw uciskowy płaskodziany albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk.

140. Odzież uciskowa płaskodziana na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) do 2 sztuk.

140A. Odzież uciskowa płaskodziana na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na podudzie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) do 2 sztuk.

140B. Odzież uciskowa płaskodziana na udo i podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo i podudzie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) do 2 sztuk.

2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej