Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to:

 • oddech wykonywany przez nos, oddychanie przez nos oczyszcza, ogrzewa i nawilża powietrze,
 • oddech cichy, wolny i spokojny, o częstotliwości ok. 14 oddechów na minutę,
 • oddech o normalnej objętości oddechowej, ok 0,5 litra powietrza w każdym oddechu,
 • oddech wykonywany torem przeponowym, bez nadmiernej aktywności mięśni oddechowych dodatkowych,
 • rytmiczny i regularny, płynny,
 • adekwatny, dostosowuje się w odpowiedni i optymalny sposób do zachodzących w ciele zmian metabolicznych oraz czynności ruchowych.

Dzięki zdrowemu oddechowi:

 • wszystkie komórki ciała mają dostarczane odpowiednie ilości tlenu,
 • zachodzi optymalna eliminacja dwutlenku węgla z organizmu,
 • utrzymywana jest równowaga pH organizmu,
 • układ nerwowy dostosowuje odpowiednie reakcje w odpowiedzi na liczne czynniki zewnętrzne,
 • utrzymywana jest prawidłowa funkcja układu oddechowego,
 • wspierane jest optymalne funkcjonowanie układu ruchu, układu pokarmowego, przepływu limfy i krwi oraz aktywność fizyczna,
 • zachodzą procesy regeneracyjne, a sen jest zdrowszy i jakościowy.

Korzyści ćwiczeń oddechowych

Oddychanie odpowiada nie tylko za wymianę gazową w organizmie, ale spełnia również wiele innych funkcji, które usprawniają działanie naszego organizmu. Tym samym ćwiczenia oddechowe będą przynosiły liczne dodatkowe korzyści nie tylko związane z dostarczaniem tlenu do naszych komórek i narządów.

Oddychanie stanowi jeden z najważniejszych regulatorów funkcji postawy ciała. Utrzymywanie postawy ciała, czyli stabilności oraz kontroli pozycji ciała podczas ruchów dynamicznych, jest możliwe dzięki zsynchronizowanej pracy całego cylindra oddechowego. Z każdym oddechem przepona, mięśnie dna miednicy, mięśnie przykręgosłupowe oraz mięśnie brzucha kontrolują ciśnienie, które stanowi stabilizację tułowia. Kluczowa tutaj jest pozycja anatomiczna przepony. Przepona położona jest w centrum naszego ciała i jest bezpośrednio związana ze szkieletem osiowym – kręgosłupem i klatką piersiową. Porusza się podczas wdechu i wydechu jak tłok, wpływając na ciśnienie wewnątrzbrzuszne, utrzymujące stabilność centralną, która daje wsparcie ruchom dynamicznym. Wytworzenie nowych, niekorzystnych wzorców funkcjonalnych powiązanych z oddechem wymusza zmiany kontroli motorycznej ruchów i aktywności mięśni oddechowych dodatkowych, które pełnią również inne funkcje, w tym utrzymywanie postawy ciała i kształtu klatki piersiowej. Konsekwencją może być również nieadekwatna wentylacja płuc.

Zaburzenia oddychania, które powodują nieprawidłową pracę przepony będę przejawiały się dysfunkcjami wzorców posturalnych i motorycznych, które mogą przejawiać się wadami postawy oraz zespołami bólowymi w układzie ruchu. Ćwiczenia oddechowe ukierunkowane na przywrócenie optymalnej funkcji oddechowej i posturalnej przepony oraz całego cylindra oddechowego ma możliwości korekcyjne w obrębie tych wzorców.

2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej