Rak prostaty – fizjoterapia

Kontynuacją leczenia po operacyjnym usunięciu raka prostaty jest fizjoterapia urologiczna, która przyspiesza sprawność funkcjonalną, minimalizuje skutki operacji oraz pozwala na powrót do aktywności fizycznej oraz pracy zawodowej.

Fizjoterapia urologiczna polega na:

 • mobilizacji blizny pooperacyjnej,
 • treningu trzymania moczu,
 • edukacji poprawnych zachowań, które mają na celu ograniczenie inkontynencji (nietrzymania moczu),
 • ćwiczeniu przepony miednicy,
 • poprawie pojemności pęcherza,
 • wyeliminowaniu lub ograniczeniu oddawania moczu w nocy i wydłużeniu czasu między dziennymi wizytami w toalecie.

Fizjoterapeuta podczas sesji terapeutycznych u pacjentów po radykalnej prostatektomii stara się odtworzyć uszkodzone mechanizmy stosując indywidualnie dobrane ćwiczenia, które są modyfikowane w zależności od stopnia poprawy lub jej braku.

W trakcie fizjoterapii kładziony jest nacisk na:

 • ćwiczeniu zależnej od woli części mięśnia zwieracza cewki moczowej,
 • wspomaganiu mięśni niezależnych od woli, które są ważne dla mechanizmu trzymania moczu,
 • wzmacnianiu przepony miednicy.

Dla osiągania celów fizjoterapii stosowane są różne rodzaje treningu:

 • trening sensomotoryczny dla poprawy koordynacji nerwowo-ruchowej,
 • siłowy dla wzmocnienia siły mięśniowej,
 • wewnątrzpochodny, który ma na celu odtworzenie odruchu zamykania cewki (niezbędny podczas wysiłku, kaszlu, kichania).

Okres fizjoterapii uzależniony jest od nasilenia objawów, zastosowanej metody operacyjnej oraz czasu, który upłynął od wykonania zabiegu. Pełny cykl fizjoterapii trwa zwykle od 4 tygodni do 3 miesięcy.

Pierwsze ćwiczenia poprawiające sprawność krążeniowo-oddechową powinny być zalecone jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Zwykle pacjenci zgłaszają się na fizjoterapię po 4 – 10 tyg. od wykonania zabiegu. Jest to czas potrzebny na wygojenie się tkanek, kiedy ustępują dolegliwości bólowe i fizjoterapia przebiega sprawniej. Oprócz ćwiczeń celowanych, wykonywanych w gabinecie, pacjenci dostają zadania domowe. Ważna jest również wnikliwa samoobserwacja, gdyż ułatwia to fizjotrapeucie dobór właściwych metod i skraca czas terapii.

2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej