Dysfunkcje mięśni dna miednicy po leczeniu onkologicznym – wiadomości ogólne

Leczenie onkologiczne, przede wszystkim leczenie chirurgiczne narządów moczowo-płciowych stanowi częstą przyczynę dysfunkcji mięśni dna miednicy i związanych z nimi dolegliwościami bólowymi.
W trakcie operacji może dojść do naruszenia struktur powięziowo – więzadłowych oraz do uszkodzenia unerwienia autonomicznego narządów miednicy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe miednicy występują u wielu kobiet, niestety w tradycyjnym badaniu ginekologicznym szyjki macicy, trzonu macicy i przydatków bardzo często pozostają nierozpoznane w diagnostyce różnicowej objawów bólowych. Badanie mięśni dna miednicy w trakcie rutynowego badania miednicy może okazać się bardzo użyteczne w identyfikacji ich napięcia i punktów spustowych, które przyczyniają się lub bywają skutkiem bólu w miednicy mniejszej u kobiet. Krótkie badanie palpacyjne tylnej i bocznej części miednicy w celu identyfikacji skurczu dźwigacza odbytu (mięśnia łonowo-guzicznego, m. biodrowo-guzicznego i m. łonowo-odbytniczego) pozwala często na wykrycie punktu wyjścia bólu w miednicy.  

Częstość występowania i przyczyny bólu miednicy mniejszej występuje u kobiet stosunkowo często ok. 4 %. Nadmiernie napięte mięśnie dna miednicy są uznawane za potencjalną przyczynę ostrego lub przewlekłego bólu miednicy mniejszej.

Do skurczu mięśni dna miednicy dochodzi na skutek ich uszkodzenia w kilku mechanizmach. Należą do nich między innymi traumatyczny poród drogami natury, operacja w obrębie miednicy, wymuszona pozycja ciała, na przykład w trakcie prowadzenia samochodu przez dłuższy czas lub wykonywania zawodu w pozycji siedzącej, zaburzenia chodu, urazowe uszkodzenie okolicy lędźwiowej lub miednicy oraz wykorzystywanie seksualne. Zaburzenie zborności miednicy, szczególnie w obrębie stawu krzyżowo-biodrowego, spowodowane urazem, nieprawidłowa postawa ciała, spadek wydolności mięśni dna miednicy, asymetria mięśni lub zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne mogą także przyczynić się do dysfunkcji mięśniowej miednicy.

W ustąpieniu tych dolegliwości może zdecydowanie pomóc fizjoterapia.

2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej