Kryteria doboru ćwiczeń oporowych osób leczonych onkologicznie

Popularności ćwiczeń oporowych obejmuje coraz więcej zwolenników w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej. Zainteresowanie ćwiczeniami oporowymi  wzrasta również wśród osób leczonych z powodu różnego rodzaju nowotworów. Podczas leczenia przeciwnowotworowego często dochodzi do redukcji masy mięśniowej i powstania dysproporcji pomiędzy grupami mięśni fazowych (odpowiedzialnych za wykonywanie czynności ruchowych) a grupami mięśni posturalnych (odpowiedzialnych za utrzymywanie spionizowanej postawy, przeciwstawianie się działaniu siły grawitacji). Utrzymanie właściwej masy mięśniowej podczas leczenia i odbudowa jej po zakończonym procesie leczenia onkologicznego stanowi duże wyzwanie dla pacjentów i fizjoterapeutów nadzorujących program usprawniania.

Kryteria doboru ćwiczeń oporowych.

  1. Po pierwsze, im mniejszym obciążeniem (ciężarem) wywołamy pożądaną reakcję mięśni, to tym bardziej oszczędzamy układ ruchu pacjenta. Osiągamy to właściwą pozycją wyjściową w ćwiczeniu i poprawnym wykonaniem ruchu, co jest warunkiem zaangażowania tych mięśni, które są celem ćwiczenia.
  2. Po drugie, opór - ciężar, jaki będzie pokonywał/podnosił pacjent w danym ćwiczeniu, powinien być dostosowany nie tylko do celu danego ćwiczenia (np. siła mięśni kończyn górnych czy dolnych), ale i do możliwości fizycznych i poprawności techniki ćwiczenia wykonywanego przez pacjenta.
  3. Po trzecie, należy uczyć pacjentów prawidłowej techniki ćwiczeń, która umożliwia pokonywanie punktów krytycznych w ćwiczeniu pracą mięśni, a nie ruchami ”kompensującymi”. Najpierw poprawna technika ćwiczenia – a następnie dostosowanie właściwego oporu/ciężaru.
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej