Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi 

Śmiertelność z powodu raka piersi zmniejsza się dzięki ulepszonej diagnostyce i nowoczesnym metodom leczeniu. Wraz ze wzrostem przeżywalności coraz bardziej istotne stają się działania poprawiające jakość życia leczonych i wyleczonych z choroby nowotworowej pacjentów. Obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi (BCRL - breast cancer treatment-related lymphedema) zdecydowanie pogarsza jakość życia i dlatego podejmowane są starania aby jemu zapobiegać. Niestety nadal, pomimo nowoczesnych metod leczenia, obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi (BCRL) dotyka około 3 do 5 milionów pacjentów na całym świecie. Wskaźniki częstości występowania BCRL wahają się od 2% do 77% w zależności od rodzaju terapii lokalno-regionalnych i systemowych. Obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi (BCRL) - wynika z zaburzeń układu limfatycznego i związany jest z nadmiernym gromadzeniem się płynu w przestrzeni śródmiąższowej. Najczęściej obrzęk kończyny górnej rozpoznawany jest kiedy równica obwodów pomiędzy porównywanymi kończynami jest większa od 2 centymetrów lub różnica objętości pomiędzy kończynami przekracza 200 ml.

Kluczowe w profilaktyce obrzęku limfatycznego jest zidentyfikowanie pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju obrzęku BCRL aby mogli być monitorowani i leczeni przed wystąpieniem obrzęku przewlekłego – nieodwracalnego.

Czynniki ryzyka rozwoju obrzęku limfatycznego związanego z rakiem piersi (BCRL):

 • chirurgia węzłów chłonnych (limfadenektomia),
 • regionalne promieniowanie węzłów chłonnych (RLNR) – radioterapia,
 • wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) w momencie diagnozy,
 • zapalenie tkanki łącznej okolicy operowanej,
 • obrzęk subkliniczny.

Działania profilaktyczne obrzęku limfatycznego kończyny górnej po leczeniu raka piersi powinny obejmować:

 • minimalizowanie interwencji chirurgicznych w obrębie dołu pachowego strony operowanego gruczołu piersiowego,
 • ograniczenie pola napromieniowania (radioterapii),
 • jednoczasowa z zabiegiem limfadenektomii rekonstrukcja połączeń limfatycznych,
 • działanie farmakologiczne przeciwzapalne (w razie potrzeby),
 • wczesna diagnostyka i monitorowanie sprawności układu limfatycznego (np. spektroskopia bioimpedancyjną (BIS), limfografia fluorescencyjna - ICG)
 • wczesna fizjoterapia – terapia manualna,
 • zaopatrzenie kompresyjne – rękaw przeciwobrzękowy – profilaktyczny I stopnia noszony przez okres ok. 4 tygodni  przez 8-12 godzin dziennie.
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (5) - oddychanie zmniejszoną objętością oddechową

Metoda Butejki i wskazówki do ćwiczeń Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (4) – hiperwentylacja

Zaburzenia oddychania związane są głównie z dysfunkcjami wzorca oddechowego, które przejawiają się problemami z oddychaniem oraz generują objawy bezpośrednio niezwiązane z oddychaniem. Zaburzenia oddychania mogą mieć podłoże fizjologiczne, biomechaniczne oraz psychologiczne i takich też obszarów mogą dotyczyć symptomy zmienionego wzorca oddechowego. Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (3) - cechy zdrowego oddechu

Zdrowy oddech to: oddech wykonywany przez nos, oddech cichy, wolny i spokojny, oddech o normalnej objętości oddechowej, oddech wykonywany torem przeponowym, oddech rytmiczny, regularny, płynny i adekwatny Czytaj więcej
2909 Data dodania 29.09,2023

Prawidłowy oddech (2) - fazy oddychania

Na jeden cykl oddechowy składają się dwie główne fazy oddychania: wdech i wydech. Mają one różne znaczenie dla mechaniki oddychania, dlatego warto wiedzieć jak przebiegają, by w prawidłowy sposób z nich korzystać podczas ćwiczeń oddechowych. Czytaj więcej